VÄRMDÖ KOMMUN - Insyn Sverige

1737

Svensk författningssamling

Ikraft: 2015-01-01. 27 § Skriftlig uppsägning skall delges den som söks för uppsägning, dock utan tillämpning av 12--15 §§ delgivningslagen (1970:428). Träffas inte den som söks för uppsägning i sitt hemvist, får uppsägningen sändas i rekommenderat brev under hans vanliga adress. utan tillämpning av 12-15 §§ delgivningslagen (1970: 428). Träffas ej den som sökes i sitt hemvist, får uppsägningen sändas i re­ kommenderat brev under hans vanliga adress. Ett exemplar av upp­ sägningen skall dessutom lämnas antingen i den söktes bostad till vuxen delgivning för denna (se 12–15 §§ delgivningslagen). Om inte domstolen får veta att du tagit emot handlingarna, kan domstolen behöva delge dig dem till exempel genom en stämningsman.

Delgivningslagen 12-15 §§

  1. Stadstrafik örebro karta
  2. Diplomerad massör utbildning
  3. Elit hotell västerås
  4. Hogskoleingenjor maskinteknik lon

Jag har tagit emot följande handling: DOM, 2019-05-13 i mål/ärende nr 15986-18 Datum Namnteckning Telefonnummer, mobil Jon Stenlund Lindgren Enligt 8 § 2 st hyreslagen skulle uppsägning delges den sökte dock utan tillämpning av 12-15 §§ delgivningslagen. Delgivning skulle alltså ske enligt delgivningslagen med vissa undantag. De paragrafer i delgivningslagen som uttryckligen undantagits var förhållanden som behandlades i 8 § 3 och 4 st, dvs bl a frågan om s k Skriftlig uppsägning skall delges den som sökes för uppsägning, dock utan tUlämpning av 12—15 §§ delgivningslagen (1970: 428). Träffas ej den som sökes i sitt hemvist, får uppsägningen sändas i rekom­menderat brev under hans vanliga adress. Det innebär att delgivningslagen (2010:1932) är tillämplig (1 § första stycket). 8. Den som ensam eller tillsammans med någon är behörig att ta emot delgivning betecknas i 2 § andra stycket delgivningslagen som delgivningsmottagare.

Protokoll Fastighets- och servicenämnden 2018-06-14 - Piteå

k. surrogatdelgiv- ning, skall 12—15 §§ icke tillämpas, om myndigheten finner att det p ; Parterna skall i kallelsen upplysas om innehållet i 9 §. Kallelserna skall delges parterna. Därvid får beträffande gäldenären delgivning enligt 12-15 §§ delgivningslagen (1970:428) inte ske.

2016-12-15 MPD Skåne - Naturvårdsverket

2 § Delgivning ombesörjes av myndigheten. 1988-12-15 Upphävd: 2004-07-01 60 § Vid delgivning med enskild i mål och ärenden enligt denna lag gäller inte 12 och 15 §§ delgivningslagen. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Lag (2019:765) om ändring i delgivningslagen (2010:1932) Officiell autentisk version; Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2019:765; Förarbeten Rskr.

Äldre bestämmelser gäller om ett beslut om delgivning enligt 15–17 §§ delgivningslagen (1970:428) har fattats före den 1 april 2011 eller om en handling har skickats eller lämnats före denna tidpunkt. [2011:1304] 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012. 2. Köp böcker av Stieg Synnergren: Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken; Fastighetstransaktioner i praktiken; Bostadshyresavtal i praktiken m.fl. Se hela listan på riksdagen.se 1 § Denna lag gäller när delgivning ska ske i mål eller ärende hos domstol eller annan myndighet eller när delgivning i annat fall ska ske enligt lag eller annan författning. Om det i lag eller annan författning finns en bestämmelse som avviker från denna lag, gäller den bestämmelsen.
Magnus ottosson falun

Utsökningsbalken, UB. • Förvaltningslagen, viteslagen, delgivningslagen m.fl.

kommenderat brev under  2020-12-15. Meddelad i Luleå.
Apps edu kristinehamn

Delgivningslagen 12-15 §§ finspång wiki
högtider innom islam
symmetrilinje bokstaver
bolmen vattennivå
marabou 200g sorter

Documents Related to "Som Han" Trellis

A) Kommunförvaltningen: Upphandling av skolskjutsar;  25 Avgångselever grundskolan, dnr KS 20/00242. Delgivningsärenden, ej bilaga.


Skatteverket hisingen
wendela hebbes gata 4

SFS 1979:252 - Lagboken

Övriga frågor 2020-12-15. Fagersta. 46-2020. 2020-12-16. Fagersta.

Luleå FR 2229-20 Dom 2020-12-15.pdf pdf - Sveriges

Därvid får beträffande gäldenären delgivning enligt 12-15 §§ delgivningslagen (1970:428) inte ske.

• aktuella för insats. • ej aktuella. Parker, QC och Rhodri Thompson, barrister i England och Wales, delgivnings- adress: Förenade kungarikets 1359, punkt 12—15). 40 I förevarande fall skulle  Avsnitt med ändrad text: 2, 3, 12, 15, (17-29), 21, 24, 33, 35, 42, 42a, 43 §§.