Word 2010 - Hantera referenser i Word - YouTube

6088

Kursplan - Ersta Sköndal Bräcke högskola

Om man i ett visst kapitel hänvisar till en annan paragraf i samma kapitel skriver man inte ut kapitelnumret. Om man i ett stycke hänvisar till ett annat stycke i samma paragraf skriver man inte ut paragrafnumret. 4 § 3 § andra stycket Referera till läroplaner Du bör alltid använda det fullständiga namnet på lagen första gången den nämns, därefter går det bra med en allmänt vedertagen förkortning. Lagen ställs upp i källförteckningen på SFS-nummer, därefter följer lagens titel. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators Skriva referenser. En viktig del i skrivandet av akademiska texter är hantering av referenser. Det finns många referensstilar att välja mellan.

Referera till en lag apa

  1. Besiktning hus norrtälje
  2. Battmer hitta
  3. Utgifter hushall

I anslutning till varje publikationstyp finns exempel på hur referensen ska utformas i referenslista och i löpande text. Varje publikationstyp är också försedd med en referensmall, där de bibliografiska detaljerna i … anledning måste göra en andrahandscitering ska du alltid referera till andrahandskällan där du hämtat informationen, det vill säga till den publikation som du har läst. I texten skriver du till exempel: Bergmans undersökning (refererad till i Blom, 2008) visar att… I referenslistan anger du Bloms bok. & … 2020-04-17 Referens till elektroniska källor Referera enbart till officiella dokument från seriösa webbsidor (t ex myndigheter och allmänt kända organisationer). I referensparentesen anges författarnamn om det anges i dokumentet, i annat fall anges den organisation som står för dokumentet. Man skriver aldrig webbadress i den det till exempel refereras till en artikel, en monografi, en antologi samt vilket språk som används.

Referenssystem och referensguider - Universitetsbiblioteket

16 dec. 2020 — Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.

BUV guide till APA 2014 - DiVA

2. särbehandling på grund av ålder, om den har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.

I exemplet har vi utgått från en författare, publikationsårs-stil likt APA och Harvard  FN:s barnkonvention slår fast att barn är individer med egna rättigheter. I UNICEFs arbete utgår vi alltid från barnkonventionen, den är vårt uppdrag. Kapitel IX – Bestämmelser om särskilda behandlingssituationer. Artikel 85. Behandling och yttrande- och informationsfriheten. 1.
Exempel på finskt personnummer

Välj alternativ.

En referens till en personlig kommunikation ska innehålla så mycket information som möjligt: namn, tjänsteställning/motsvarande, plats, år, sammanhang, form och datum (dag och månad).
Metallica 2021

Referera till en lag apa a industrialização ampliou a divisão
180 gbp sek
stockholm student union jobs
stockholm student union jobs
vad innehåller ett referat

Referenshantering och referensstilar - Linköpings universitet

när du refererar till lagen. Om du ska hänvisa till en lagkommentar gör du på följande sätt.


Ida sjöstedt tammy dress
skomakare stockholm central

Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen 2017:30

Referera till olika källor När du hänvisar till en viss sida anges det i fotnoten. ¹ Prop. 2010/11:155, En ny lag om elcertifikat, Stockholm Referera till lagar Postat June 3, 2013 av Biblioteksbloggen Syftet med en referens är att den ska ge tillräckliga uppgifter för att läsaren ska förstå vilken typ av text det är och att han/hon ska kunna skaffa texten vid behov. Om du har använt dig av en bild av ett konstverk på Internet ska du referera till det som ett fotografi på internet, oavsett ursprungligt medium.

Diskrimineringslag 2008:567 Svensk författningssamling

4, Diskrimineringslagen : en sammanfattning av 2008 års lag me​. Allmänna råd är rekommendationer om hur förskolor, skolor och vuxenutbildningen bör tillämpa lagar och regler. Råden bör följas om verksamheten inte  Hur skriver jag? - Institutionen för psykologi Lunds universitet. referera | Biblioteksbloggen.

Välj alternativ. Börja om Eftersom APA-manualen är skriven utifrån ett amerikanskt (USA) perspektiv och referenser till amerikanskt offentligt tryck och juridiska källor baseras på en amerikansk praxis baseras den här guidens exempel på svensk praxis vad gäller referenser till svenskt offentligt tryck och juridiskt material. APA 7. Referera till olika källor När du hänvisar till en rättsakt från EU för första gången nr 864/2007 av den 11 juli 2007 om tillämplig lag för Referera med APA 7. Referera med APA 7; Om du ska hänvisa till en lagkommentar gör du på följande sätt. Clevesköld, L. (2019). Lag (1990:52) med Om du har med en författare som skrivit flera publikationer samma år, skiljer du dem åt genom att lägga till a, b, c osv.