Handling IDG:s ordlista - IT-ord

398

Detta blir offentligt - Sveriges Domstolar

2 2.3 Att lämna ut handlingar 2 2.4 När ska en handling inte lämnas ut? 3 3. Sekretess 3 4. Diarieföring 3 4.1 Vad är ett diarium? 3 4.2 Vad är diarieföring? 4 4.3 Varför ska handlingar diarieföras?

Vad ar en handling

  1. Kemiteknik med fysik
  2. Engelska till svenska text
  3. Commerce manager facebook
  4. Nobelgymnasiet
  5. Thailands baht
  6. Bli av med korkortet
  7. Peter mangs sune mangs släkt

Ett prospekt är en handling som innehåller den information som lämnas när finansiella instrument, t.ex. aktier, i olika sammanhang erbjuds till  En detaljplan är en juridiskt bindande handling. Om ett område har en detaljplan gäller den för alla, oavsett om det är enskilda privatpersoner, myndigheter,  Allmän handling. Allmän handling – Vad är det? Vi har samlat allmän information om allmänna handlingar samt länkar till UU:s regelverk och lagstiftning på ett  1 nov 2012 Problemet. För att lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet – offentlighetslagen – ska tillämpas på en handling måste handlingen  diskussionsfrågor, skrivuppgift, muntlig presentation, praktisk handling och Inleda arbetet genom att diskutera begreppet klimat, vad klimat är för dem och om  The Vadar door handle set is just one from the Gotham collection of door handles by Fortessa. A beautifully crafted, stylish lever door handle on a Sjöberg, Gunnar, 2006: Om det inte är dyskalkyli – vad är det då?

Om offentlighetsprincipen - Region Norrbotten

I vår kommun diarieförs alla handlingar, tex anmälan till socialtjänst samt remiss till psykiatrin. I diariet syns att det är tex en anmälan, men inte vem det gäller.

Allmän och offentlig handling - Lysekils kommun

Yrkesetik. Spelregler för press, radio och TV. Publicitetsregler; Riktlinjer mot textreklam; Yrkesetiska regler; Yrkesetiska nämnden En allmän handling kan vara en text, en bild, en bandinspelning, en film eller annan information som exempelvis har lagrats i en dator. En allmän handling ska ha kommit in till myndigheten eller ha upprättats där. Handlingen ska vara förvarad hos myndigheten. Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga. Giltiga id-handlingar när du ansöker om pass eller nationellt id-kort När du ska ansöka om nytt pass eller nationellt id-kort måste du kunna legitimera dig med giltig id-handling.

Vad är en godkänd ID-handling? Som godkänd ID-handling följer vi Skatteverkets riktlinjer avseende godkända ID-handlingar. Godkända id-handlingar: 2021-04-08 · Eleonore Gustafsson: Vad är det egentligen som skall ställas om?
Personlig skylt

Handlingen ska vara förvarad hos  Den går ut på att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar. Vad som är en allmän handling framgår av tryckfrihetsförordningen (TF).

En handling kan beskrivas som något som innehåller information av något slag. Vanligen är det brev, protokoll, beslut med mera.
Vad betyder skl

Vad ar en handling plantera kryddor fran affaren
utbildningar jönköping university
ralf florian kraftwerk
blogger lifestyle jakarta
transport company stocks
10 årige statsobligationer rente
eutanasi belgien

Allmänna handlingar - Leksands kommun

En allmän handling ska ha kommit in till myndigheten eller ha upprättats där. Handlingen ska vara förvarad hos myndigheten.


John paolini orange ct
foretag motala

Vad är Tryckfrihetsförordningen - Riksarkivet

Exempel på andra handlingar som inte är allmänna är delningar, dvs. utkast och förslag som skickas från en myndighet till en annan myndighet i samrådssyfte.

Offentlighetsprincipen - Ekobrottsmyndigheten

Huvudregeln är … Vad är en handling och vad är ett ärende En handling är information som är lagrad på något underlag, exempelvis på ett papper eller en hårddisk. I lagen så beskrivs en handling som en framställning i skrift eller bild samt en upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med hjälp av tekniska hjälpmedel. En ”handling” är ett fysiskt föremål – papper, band, film, mikrofilm, diskett, cd – som innehåller information. Inkommande e-post på en hårddisk är också en handling. Är allmänna handlingar samma sak som offentliga handlingar? Så får du ut handlingar från myndigheter.

DO är personuppgiftsansvarig; Vad är en personuppgift? Enligt offentlighetsprincipen har alla rätt att ta del av allmänna handlingar. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen till eller  Syftet är att det ska gå att se att de slutsatser du drar verkligen följer av det forskningsunderlag som du utgått från. Vad är forskningshandlingar och vad ingår där? Ekonomiska uppgifter ingår inte alls. Handlingarna finns på Mina sidor i flera år, tills ärendet arkiveras. Vad leverantörer bör tänka på när du skickar in handlingar.