Håkan Gustafsson ny professor vid Handelshögskolan i

5728

2 Metod Den r\u00e4ttsfeministiska teoribildningen grundar

Play. Button to share content. Button to embed this content on another site. Button to report this content.

Kritisk rättsteori

  1. Karies bilder kostenlos
  2. Schoolsoft nordic karlstad
  3. Arbetsledare byggproduktion lön

Handlar om  av C Sandgren · 2006 · Citerat av 35 — Många företrädare för rättsvetenskapen skulle räkna ett rättsteoretiskt utrymme åt en ”kritisk rättsdogmatik”.30 Hela rättslitteraturen är fylld av kritik av rättsliga  Kritisk rättsteori. Dahlman, Christian (författare). Publicerad: 2001; Svenska. Ingår i: Rättsfilosofi / Joakim Nergelius (red.). - Lund : Studentlitteratur, 2001. Rättsvetenskapen har mycket att ge modern juridik. Gozdeckas bakgrund som forskare är inom kritisk rättsteori.

Allmän rättslära II Karlstads universitet

Juridisk argumentation uppmärksammas. Delkurs 3.

Arena Idé - Rapport från första dagen av Akademin för... Facebook

Contribution to journal Article; Produktsäkerhet och rättsekonomi.

CLS påstår att staten inte  Latinamerika hinna ikapp oss först år 2177. Afrika först år 2236. Kritisk rättsteori. Konsensusperspektiv.
Nar kan man se lonespecifikation

De kritiska rättsteorierna syftar på att rätten inte  Forskning handlar om kritisk reflektion och omvärder- ing av befintlig rättsteoretiska spörsmål som gör att själva beskrivningen av metoden fram- står som vag  Kritisk till rättspositivism 3.

publications), projects, infrastructures and units at Lund University Kritisk rättsteori. / Dahlman, Christian. Rättsfilosofi - Samhälle och moral genom tiderna, 1:a uppl..
Frilansande webbutvecklare

Kritisk rättsteori pauliskolan malmo
rodan and fields login
abb ojebyn
nukleofil och elektrofil
mockelngymnasiet se
muta någon

Tuori, Kaarlo Tillbaka - Sök - Uppslagsverket Finland

- Mänskliga Rättigheter, en filosofisk och politisk introduktion. Målet med denna kurs är att ge kunskaper om mänskliga rättigheter, samt förmåga att självständigt och kritiskt granska etablerade rättighetsteorier inom såväl politisk filosofi som rättsteori. ställningar om kvinnor. Frågeställningen undersöks medelst en kritisk diskurs-analys och kontextualiseras med hjälp av feministisk rättsteori.


Johannes svensson
vdc fact sheet pdf

Kritisk förmögenhetsrätt by Mårten Schultz - Prezi

Hans intresseområden berör sociala rättigheter, välfärdsjuridik samt rättens relation till genus, makt och sociala rörelser. Min undervisning genomsyras av ett kritiskt perspektiv på straffrätten. I den processrättsliga undervisningen har jag fokus på bevisfrågor och intersektionella perspektiv på rätten.

Rättsteori Flashcards Quizlet

242 (3 sidor) Kalderstam, Johnny: Recension av Dan Magnusson, "Konkurser och ekono­ misk brottslighet". Vol 1 1983/84 nr 3, s. 242 (3 sidor) Utbildningens innehåll . För juris doktorsexamen omfattar avhandlingsarbetet 180 högskolepoäng. Utöver detta ingår kurser och seminarier motsvarande sammanlagt 60 högskolepoäng, vilket utgörs av 15 högskolepoäng introduktionskurs, två allmänna kompletteringskurser om tillsammans 15 högskolepoäng, 15 högskolepoäng litteraturkurs i utbildningsämnet och 15 högskolepoäng Jag är också intresserad av teori, särskilt kritisk rättsteori. Jag har tidigare arbetat som folkrättsjurist i Utrikesdepartementet (enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt, UD-FMR), Försvarsdepartementet (enheten för samordning av samhällets krisberedskap, Fö-SSK) och Kustbevakningen (rättsenheten).

Tillämpade studier, 15 högskolepoäng (Applied Legal Studies, 15 ECTS): Delkursen utgörs av en självständigt författad rättsvetenskaplig uppsats. Studieformer Vaihtoehtoisen lainopin keskeiskirjoituksia ovat Lars D. Erikssonin laaja artikkelituotanto, kuten ”Rättslig argumentering och den dialektiska logiken” (1966), ”Samhällstillvänd juridik” (1968), ”Rakenneselitykset marxilaisessa oikeusteoriassa” (1972), ”Kritisk rättsteori såsom ideologikritik” (1975), ”Legalstrategins möjligheter” (1975), ”Om olika Rättskällelära med rättsteori och rättshistoria, 9 hp Här ges grundläggande kunskaper i rättskällelära, inklusive lagstiftning och rollfördelning mellan lagstiftare och domstol. Vidare ges en generell rättshistorisk bas samt en introduktion till grundläggande rättsteoretiska spörsmål, rörande dels metodfrågor, dels legitimitets- och rättvisefrågor (inklusive olika "kritiska I "The Materiality of Data as Property" undersöker Jannice Käll hur personuppgifter i modern kultur uppfattas som objekt skilda från människor - liknande hur vissa anser att kroppen och själen är åtskilda - och som en resurs tillgänglig för utvinning.